กิจกรรมธุดงค์ธรรมชัย

กิจกรรมธุดงค์ธรรมชัย
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ถึง ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙

ชมภาพที่ Link
http://goo.gl/6BcSct

Link สำหรับผู้ใช้ Facebook
http://bit.ly/1Z5ZpK2

บันทึกภาพโดย : ศูนย์ภาพนิ่งและบรรณาธิการภาพ
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อ DMC

#กิจกรรมธุดงค์ธรรมชัย
#ภาพดีๆ072
#สถานีวิทยุโทรทัศน์DMC
#DMCChannel


*****

*****


*****