ตักบาตรแม่สาย พระ 10,000 รูป

ตักบาตรพระ 3 แผ่นดิน 10,000 รูป  ปีที่ 2
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 
ณ บริเวณหน้าด่านพรมแดน อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ชมภาพที่ Link
http://goo.gl/WX3C4P

Link สำหรับผู้ใช้ Facebook
http://on.fb.me/1FrRVa6

#ตักบาตรแม่สาย
#ภาพดีๆ072
#สถานีวิทยุโทรทัศน์DMC