พิธีตักบาตรพระ 777 รูป 7 ครั้ง ตลอดเดือนมกราคม 2560 จัดโดย อบต.คลองสาม จ.ปทุมธานี วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2560

พิธีตักบาตรพระ 777 รูป 7 ครั้ง ตลอดเดือนมกราคม พ.ศ.2560
จัดโดย อบต.คลองสาม
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้
และพิธีมอบทุนการศึกษาแก่ลูกหลานชาวคลองสาม
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2560
ณ คลองหลวงเมืองใหม่ อ.คลองหลวง ปทุมธานี

ชมภาพที่ Link
https://goo.gl/widQmS

Link สำหรับผู้ใช้ Facebook
http://bit.ly/2kMb3jd

ภาพโดย : ศูนย์ภาพนิ่งและบรรณาธิการภาพ
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อ DMC วัดพระธรรมกาย

#พิธีตักบาตรพระ777รูป
#ภาพดีๆ072