ตักบาตรคำชะโนดพระ 2,555 รูป จ.อุดรธานี

ตักบาตร พระภิกษุ,สามเณร ๒,๕๕๕ รูป
ที่ คำชะโนด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕
http://goo.gl/diKrr4

ตักบาตรร้อยเอ็ดพระ 12,600 รูป

ตักบาตรร้อยเอ็ดพระ 12,600 รูป
ณ ถนนสุริยะเดชบำรุง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2555
http://goo.gl/0Z1vPAตักบาตรสมุทรสงคราม พระ 299 รูป

ตักบาตรสมุทรสงคราม พระ 299 รูป

ณ ตลาดน้ำท่าคา
วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2555