ตักบาตรลำพูน พระ 10,000 รูป

ตักบาตรลำพูน พระ 10,000 รูป
วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2555
ณ ถ.สันป่าฝ้าย-บ้านธิ (หน้านิคมฯ สำพูน) อ.เมือง จ.ลำพูน
มหากฐินสามัคคี 2555 ณ วัดพระธรรมกาย

มหากฐินสามัคคี 2555
ฉลอง "พุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า"
วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2555

ณ วัดพระธรรมกาย จ. ปทุมธานี