ทีมงาน ภาพดี ๆ 072 ขออนุโมทนาบุญที่ติดตาม
ทุกๆภาพสามารถนำไปใช้เผยแผ่พระพุทธศาสนา
โดยไม่แสวงหาผลกำไร ได้อย่างเต็มที่

จัดทำโดย
ศูนย์ภาพนิ่งและบรรณาธิการภาพ
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี
วัดพระธรรมกาย
มูลนิธิธรรมกาย
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี