ภาพดีๆ 072
เราเชื่อว่า ภาพที่งดงามที่สุด คือภาพของบุคคลที่กำลังทำความดี
Web-Blog
https://photoofdays.blogspot.com
Facebook
https://www.facebook.com/picturesofaday
Twitter
https://twitter.com/photoofdays
Google+
https://plus.google.com/+PicturesofdayBlogspot072

ทีมงาน ภาพดี ๆ 072 ขออนุโมทนาบุญที่ติดตาม
ทุกๆภาพสามารถนำไปใช้เผยแผ่พระพุทธศาสนา
โดยไม่แสวงหาผลกำไร ได้อย่างเต็มที่

จัดทำโดย

ศูนย์ภาพนิ่งและบรรณาธิการภาพ
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี
มูลนิธิธรรมกาย
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี