พิธีสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร ในวันพระ 20 กันยายน 2558

พิธีสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร และพิธีเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์ ในวันพระ
วันอาทิตย์ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘
ณ มหารัตนวิหารคต วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

ชมภาพที่ Link