วันรวมพลัง UG5

รวมพลัง UG5
ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

ชมภาพที่ Link
http://goo.gl/KGExz8

Link สำหรับผู้ใช้ Facebook
http://bit.ly/1Nyn58Q

บันทึกภาพโดย : ศูนย์ภาพนิ่งและบรรณาธิการภาพ
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อ DMC

#รวมพลังUG5
#ภาพดีๆ072
#สถานีวิทยุโทรทัศน์DMC
#DMCChannel