ชุมชนคลองสาม – มูลนิธิธรรมกาย จัดงานวันเด็ก ปี 2560 เน้นส่งเสริมและปลูกฝังศีลธรรมแก่เยาวชน วันที่ 14-มค-2560

ชุมชนคลองสาม – มูลนิธิธรรมกาย จัดงานวันเด็ก ปี 2560 เน้นส่งเสริมและปลูกฝังศีลธรรมแก่เยาวชน
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2560
ณ อาคาร 100 ปีคุณยายฯ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

ชมภาพที่ Link
https://goo.gl/aJ8UdR

Link สำหรับผู้ใช้ Facebook
http://bit.ly/2jLLY3s

ภาพโดย : ศูนย์ภาพนิ่งและบรรณาธิการภาพ
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อ DMC วัดพระธรรมกาย

#มูลนิธิธรรมกายจัดงานวันเด็ก
#ภาพดีๆ072