พิธีตัดปอยผมและปลงผม ธรรมทายาท รุ่นพิเศษ วันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ อาคารร้อยปีคุณยายฯ วัดพระธรรมกาย

พิธีตัดปอยผมและปลงผม ธรรมทายาท
โครงการอบรมธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน รุ่นพิเศษ
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐
ณ อาคารร้อยปีคุณยายฯ วัดพระธรรมกาย
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ชมภาพชุดที่ Link
https://goo.gl/tVIbWy

Link สำหรับผู้ใช้ Facebook
http://bit.ly/2oB19PJ

ภาพโดย : ศูนย์ภาพนิ่งและบรรณาธิการภาพ
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อ DMC วัดพระธรรมกาย

#พิธีตัดปอยผมและปลงผมธรรมทายาท
#ภาพดีๆ072