พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ครบ ๒๗๗,๗๗๗,๗๗๗ จบ บูชาธรรมคุณครูไม่เล็ก เนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันเกิด ๗๗ ปี ของหลวงพ่อทัตตชีโว ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๖ น.

!! ชิตัง เม  ชิตัง เม  ชิตัง เม !! (เราชนะแล้วๆๆ)
บุคคลพึงรีบขวนขวายในความดี พึงห้ามจิตเสียจากบาป
เพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ ใจจะยินดีในบาป
(อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ปาปวรรคที่ ๙)

พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ครบ ๒๗๗,๗๗๗,๗๗๗ จบ
บูชาธรรมคุณครูไม่เล็ก
เนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันเกิด ๗๗ ปี ของหลวงพ่อทัตตชีโว
ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๖ น.

ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://goo.gl/31mdyH

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
http://bit.ly/2kWyFiR

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น