พิธีตักบาตรพระนานาชาติ ๒๐๐ รูป วันอังคารที่ ๓๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ริมฝั่งแม่น้ำโขงวัดสบลม อ.เชียงของ จ.เชียงราย

พิธีตักบาตรพระนานาชาติ ๒๐๐ รูป
วันอังคารที่ ๓๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๑
ณ ริมฝั่งแม่น้ำโขงวัดสบลม อ.เชียงของ จ.เชียงราย
โดยมีคณะสงฆ์พระเถรานุเถระ เมตตามาเป็นประธานในพิธีดังนี้
๑.พระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัตร
เจ้าคณะภาค ๖ เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย
๒.พระเดชพระคุณพระธรรมาจารย์ไห่เทา
ประธานผู้ก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ Life TV ประเทศใต้หวัน
๓.พระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี (ดร.)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์น่าน เฉลิมพระเกียรติฯ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน
๔.พระครูบวรรัตนธรม 
เจ้าคณะอำเภอเชียงของ เจ้าอาวาสวัดสบลม จังหวัดเชียงราย
และกัลฯ สุรเชษฐ พุ้ยน้อย ปลัดอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็นประธานฆราวาส
🇹🇭
ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://photoofdays.blogspot.com/2018/08/blog-post.html

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
https://www.facebook.com/pg/picturesofaday/photos/?tab=album&album_id=2059390084314304

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#พิธีตักบาตรพระนานาชาติ
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น