กิจกรรมงานบุญภาคบ่าย เนื่องในวันสมาธิโลก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วัดพระธรรมกาย - พิธีมุทิตาสักการะพระภิษุผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค ปีที่ ๓๑ - พิธีถวายไทยธรรม ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ ๑๔ ครั้งที่ ๑๓๗ - พิธีถวายมหาสังฆทาน ๑,๐๐๐ วัด ทั่วประเทศ ปีที่ ๑๙

กิจกรรมงานบุญภาคบ่าย เนื่องในวันสมาธิโลก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วัดพระธรรมกาย - พิธีมุทิตาสักการะพระภิษุผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค ปีที่ ๓๑ - พิธีถวายไทยธรรม ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ ๑๔ ครั้งที่ ๑๓๗ - พิธีถวายมหาสังฆทาน ๑,๐๐๐ วัด ทั่วประเทศ ปีที่ ๑๙ 🇹🇭 ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot https://photoofdays.blogspot.com/2018/08/blog-post_93.html ชมภาพชุดที่ Link Facebook https://www.facebook.com/pg/picturesofaday/photos/?tab=album&album_id=2064073787179267 ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี #วัดพระธรรมกาย #ภาพดี ๆ ๐๗๒ #ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น