พิธีโปรยรัตนชาติและปิดทอง ที่เสามงคล เพื่อสร้างโบสถ์พระไตรปิฎก หลังแรกของโลก วันที่ ๓๑ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

กิจกรรมงานบุญ และ
พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
มุ่งสู่ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ จบ
วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐
ณ วัดพระธรรมกาย
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ชมภาพที่ Link
https://goo.gl/QZE9z0

Link สำหรับผู้ใช้ Facebook
http://bit.ly/2ofQcWh

ภาพโดย : ศูนย์ภาพนิ่งและบรรณาธิการภาพ
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อ DMC วัดพระธรรมกาย

#พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
#ภาพดีๆ072