พิธีโปรยรัตนชาติและปิดทอง ที่เสามงคล เพื่อสร้างโบสถ์พระไตรปิฎก หลังแรกของโลก วันที่ ๕-๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

พิธีโปรยรัตนชาติและปิดทอง ที่เสามงคล
เพื่อสร้างโบสถ์พระไตรปิฎก หลังแรกของโลก
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
วันที่ ๕-๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ชมภาพที่ Link
https://goo.gl/ZPQUs6

Link สำหรับผู้ใช้ Facebook
http://bit.ly/2kSD9bG

ภาพโดย : ศูนย์ภาพนิ่งและบรรณาธิการภาพ
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อ DMC วัดพระธรรมกาย

#พิธีโปรยรัตนชาติและปิดทองเสามงคล
#ภาพดีๆ072