พิธีตักบาตร วันมาฆบูชา วันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

"การไม่ทำบาปทั้งปวง
การทำกุศลให้ถึงพร้อม
การทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส"
หลักการ ของ โอวาทปาฏิโมกข์ 

พิธีตักบาตร วันมาฆบูชา
วันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
ประธานฝ่ายฆราวาส : ครอบครัวศรีพลแผ้ว

ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://goo.gl/WAMo3n

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
http://bit.ly/2HVl6uL

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#วันมาฆบูชา
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น