พิธีบูชาข้าวพระ วันมาฆบูชา วันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

"ความอดทน ความไม่เบียดเบียน ความสงบ และพระนิพพาน"
อุดมการณ์ คือ เป้าหมายสูงสุดในการดำเนินชีวิต ใน โอวาทปาฏิโมกข์ 

พิธีบูชาข้าวพระ วันมาฆบูชา
วันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ สภาธรรมกายสากล
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://goo.gl/fcNR7d

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
http://bit.ly/2F58pf1

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#วันมาฆบูชา
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น