พิธีจุดโคมมาฆะประทีป ถวายเป็นพุทธบูชา วันมาฆบูชา พฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

ทีปโท โหติ จกฺขุโท ผู้ให้ประทีปโคมไฟ ชื่อว่า ให้จักษุ

พิธีจุดโคมมาฆะประทีป ถวายเป็นพุทธบูชา
วันมาฆบูชา พฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://goo.gl/1eQDsq

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
http://bit.ly/2CR3YlS

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#วันมาฆบูชา
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น