โครงการอบรมอุบาสิกาแก้ว ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมธัมมัสถาลิ ประเทศเนปาล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-23 มิถุนายน พ.ศ. 2561

โครงการอบรมอุบาสิกาแก้ว
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมธัมมัสถาลิ ประเทศเนปาล
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
☸️
โครงการอบรมอุบาสิกาแก้วเนปาลในครั้งนี้จัดเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ณ ดินแดนประสูติขององค์พระพุทธองค์ จัดโดย มูลนิธิธรรมกาย ภายใต้การสนับสนุนจากมหาเถรสมาคมเนปาล จากความร่วมมือของ วัดวิสุทธิ์สันติ เนปาล, ศูนย์ปฏิบัติธรรมธัมมัสถาลิ, Universal Goodness Organization และ Inner Mind Foundation
โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวินัยธรไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย  เป็นประธานสงฆ์, นำปฏิบัติธรรม, และลงเทศนาธรรมแก่เหล่าอุบาสิกาแก้วชาวเนปาล นำมาซึ่งความปลาบปลื้มใจเป็นอย่างมาก 
ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสได้ฝึกสมาธิ, ฟังธรรมจากพระอาจารย์ ในหัวข้อกฎแห่งกรรมและความดีสากล นอกจากนี้ยังได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อเชื่อมโยงการทำความสะอาดกายและใจให้บริสุทธิ์ยิ่งๆขึ้นไป ต่างปลื้มใจที่ได้มีส่วนร่วมในการรักษาพระพุทธศาสนาด้วยการทำความสะอาดศาสนสถานให้สะอาด สร้างศาสนสถานให้เป็นที่สัปปายะเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม นอกจากนี้ยังได้สั่งสมทานบารมีด้วยการร่วมใจกันจัดพิธีตักบาตร, และจุดโคมประทีปเพื่อบูชาธรรมพระสัมมาพุทธเจ้า 
เมื่ออุบาสิกาแก้วชาวเนปาลได้สั่งสมบุญอย่างเต็มที่ยังผลให้มีผลการปฏิบัติธรรมที่น่าปลื้มใจยิ่งนัก อาทิ บ้างก็สามารถเข้าถึงดวงธรรมภายใน อิ่มเอมใจกับความสว่างภายใน บ้างก็พบองค์พระภายใน ทำให้บรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยความสุขจากสมาธิภายในอันจะเป็นแรงพลักดันให้พี่น้องชาวเนปาลจะได้มีกำลังใจในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในเนปาลให้กลับมาเฟื่องฟูเหมือนในสมัยพุทธกาลอีกครั้ง
กระแสดีๆที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้จะช่วยให้ชาวพุทธที่สืบเชื้อสายจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีกำลังใจที่จะร่วมมือขับเคลื่อนงานพระศาสนา ช่วยกันฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในดินแดนพุทธภูมิให้กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้ง และหากโครงการนี้ยังดำเนินต่อไปจะยังผลต่อโครงการบรรพชาสามเณรเนปาลหนึ่งพันรูป ณ ดินแดนประสูตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เชื่อได้เลยว่า การฟื้นฟูพระพุทธศาสนาดินแดนพุทธภูมิจะมั่นคงเป็นปึกแผ่นยิ่งกว่าปัจจุบัน และจะช่วยสร้างความสงบสุขให้แก่ประเทศชาติและโลกใบนี้อย่างแน่นอน
🇳🇵
ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://photoofdays.blogspot.com/2018/07/17-23.html

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
https://www.facebook.com/pg/picturesofaday/photos/?tab=album&album_id=2032697030316943

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#โครงการอบรมอุบาสิกาแก้ว
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น