คณะครูและนักเรียนเข้าชม และทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ในนิทรรศการ ๗ ฐานการเรียนรู้บทฝึกนิสัยบัณฑิตนักปราชญ์ และภาพยนตร์ส่งเสริมศีลธรรม ๓ มิติ พุทธประวัติ ๔.๐ ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนรักษาศีล ๕ อาคารโถงช้าง วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

คณะครูและนักเรียนเข้าชม และทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ในนิทรรศการ ๗ ฐานการเรียนรู้บทฝึกนิสัยบัณฑิตนักปราชญ์
และภาพยนตร์ส่งเสริมศีลธรรม ๓ มิติ พุทธประวัติ ๔.๐
ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนรักษาศีล ๕ อาคารโถงช้าง วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
๒๐๐ ห้องเรียนต้นแบบสู่ ๖๖ โรงเรียนต้นแบบ
รักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานี สู่ประเทศไทย ๔.๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เฉลิมพระเกียรติ ๖๖ พรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ดำเนินการโดยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี และองค์กรภาคีเครือข่ายฯ
ระหว่างวันที่ ๘ มิถุนายน ถึง วันที่ ๑๓ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
🇹🇭
ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://photoofdays.blogspot.com/2018/07/blog-post_8.html

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
https://www.facebook.com/pg/picturesofaday/photos/?tab=album&album_id=2035380280048618

ภาพโดย : ​​ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#รักษ์บวรรักษ์ศีล๕
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น