พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเกตุ องค์พระประธาน "พระธรรมกาย" และสมโภช "มหารัตนนามสวรรค์อนันตมงคล" ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนอง จังหวัดระนอง วันเสาร์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาศรมบัณฑิต วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเกตุ
องค์พระประธาน "พระธรรมกาย"
และสมโภช "มหารัตนนามสวรรค์อนันตมงคล"
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนอง จังหวัดระนอง
วันเสาร์ที่ ๗  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ อาศรมบัณฑิต วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
🇹🇭
ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://photoofdays.blogspot.com/2018/07/blog-post_9.html

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
https://www.facebook.com/pg/picturesofaday/photos/?tab=album&album_id=2036365119950134

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น