สถาบันพุทธศิลป์แห่งโลก, สำนักพระปริยัติธรรม, สำนักการศึกษา, สำนักบริการกลาง และสำนักสื่อ DMC สามัคคีร่วมใจ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ วันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

สถาบันพุทธศิลป์แห่งโลก, สำนักพระปริยัติธรรม,
สำนักการศึกษา, สำนักบริการกลาง และสำนักสื่อ DMC
สามัคคีร่วมใจ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์
วันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
🇹🇭
ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://photoofdays.blogspot.com/2018/10/dmc_13.html

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
https://www.facebook.com/pg/picturesofaday/photos/?tab=album&album_id=2109516675968311

ภาพโดย : Alerte' , Pae , wiwi

#สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น