สถาบันพัฒนาเยาวชนโลก, สำนักสาธารณูปการ พร้อมกับสาธุชนจังหวัดปทุมธานีและชุมชนรอบวัด สามัคคีร่วมใจ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ วันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

สถาบันพัฒนาเยาวชนโลก, สำนักสาธารณูปการ
พร้อมกับสาธุชนจังหวัดปทุมธานีและชุมชนรอบวัด
สามัคคีร่วมใจ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์
วันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
🇹🇭
ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://photoofdays.blogspot.com/2018/10/blog-post.html

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
https://www.facebook.com/pg/picturesofaday/photos/?tab=album&album_id=2103209803265665

ภาพโดย : Alerte' ,Joker

#วัดพระธรรมกาย
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น