สถาบันพุทธศิลป์แห่งโลก, สำนักการศึกษา, สำนักพระปริยัติธรรม, สำนักสื่อ DMC, สำนักบริการกลาง สามัคคีร่วมใจ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ วันเสาร์ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

สถาบันพุทธศิลป์แห่งโลก, สำนักการศึกษา,
สำนักพระปริยัติธรรม, สำนักสื่อ DMC, สำนักบริการกลาง
สามัคคีร่วมใจ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์
วันเสาร์ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
🇹🇭
ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://photoofdays.blogspot.com/2018/10/dmc.html

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
https://www.facebook.com/pg/picturesofaday/photos/?tab=album&album_id=2106375699615742

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#วัดพระธรรมกาย
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น