คณะสงฆ์วัดพุทธสุมาตรา ปฏิบัติศาสนกิจ เดินบิณฑบาตในตัวเมืองเตอบิง ติงกี้ เกาะสุมาตราเหนือ ประเทศอินโดนีเซีย สัปดาห์ละ 1 วัน

คณะสงฆ์วัดพุทธสุมาตรา ปฏิบัติศาสนกิจ
เดินบิณฑบาตในตัวเมืองเตอบิง ติงกี้
เกาะสุมาตราเหนือ ประเทศอินโดนีเซีย
สัปดาห์ละ 1 วัน
🇮🇩
ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://photoofdays.blogspot.com/2018/06/1.html

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
https://www.facebook.com/pg/picturesofaday/photos/?tab=album&album_id=2011454792441167

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์สมาธิอินโดนีเซีย
และช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#คณะสงฆ์วัดพุทธสุมาตราเดินบิณฑบาต
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น