พิธีบูชาข้าวพระประจำเดือนมิถุนายน วัดพระธรรมกายโอซาก้า วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561

พิธีบูชาข้าวพระประจำเดือนมิถุนายน
วัดพระธรรมกายโอซาก้า
🇯🇵
วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายนที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายโอซาก้าได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดพระธรรมกายโอซาก้า โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาจำรัส ภัสสรญาโณ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโอซาก้า เป็นประธานสงฆ์
พิธีกรรมภาคเช้าเริ่มกล่าวคำอาราธนาศีล 5, พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหาร สำหรับผู้แทนนำกล่าวได้แก่ กัลฯชาลิสา มิตะ-กัลฯภพไพศาล ต่อสุขพรสิริ จากนั้นเป็นพิธีถวายรัตนบุปผามหามงคล เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและพิธีกดปุ่ม “รัตนชวาลามหามงคล” เพื่อเปิดไฟส่องสว่างแท่นบูชาข้าวพระ โดยมีกัลฯสุภาณี อิโซะเป็นประธานบุญพิธี ส่วนกัลฯปาริชาติ สมภาร-กัลฯชฎารัตน์ คาโต้เป็นผู้แทนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตและคำอุทิศส่วนกุศลก่อนเริ่มพิธีตักบาตร
พิธีกรรมภาคสายคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระตามเวลาประเทศไทย จากนั้นเป็นพิธีถวายทองคำบริสุทธิ์ เพื่อหล่อเจดีย์น้อยทองคำของคุณยายฯทองสุข สำแดงปั้น โดยมีกัลฯวสุกาญจน์ ฟุจิกิเป็นผู้แทนนำกล่าว พิธีกล่าวคำถวายเครื่องอุปโภคได้แก่กัลฯฤทัย มาสุดะ-กัลฯชาลิสา มิตะ
พิธีกรรมภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดพระธรรมกายโอซาก้า ประธานนำกล่าวได้แก่กัลฯฤทัย มาสุดะ-กัลฯแก้วตา มาสุดะ และกัลฯวิภาดา เจริญภูมินำกล่าวคำอธิษฐานจิต จากนั้นประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทเกี่ยวกับการรักษาใจไม่ให้หวั่นต่อกระแสสังคมภายนอก
ภาคเย็นคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายด้วยเครื่องสักการะ
🇯🇵
ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://photoofdays.blogspot.com/2018/06/3-2561_7.html

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
https://www.facebook.com/pg/picturesofaday/photos/?tab=album&album_id=2009386742647972

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#พิธีบูชาข้าวพระประจำเดือนมิถุนายน
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา
Cr. https://www.facebook.com/osaka072/

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น