บุญคัดหินเกล็ด พร้อมกับสวดธรรมจักรฯ เพื่อสร้างเสาจารึกชื่อโบสถ์พระไตรปิฎก และอนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน ถึง 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ มหารัตนวิหารคด 32 วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

บุญคัดหินเกล็ด พร้อมกับสวดธรรมจักรฯ
เพื่อสร้างเสาจารึกชื่อโบสถ์พระไตรปิฎก
และอนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น จ.นครปฐม
ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน ถึง 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ มหารัตนวิหารคด 32
วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
🇹🇭
ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://photoofdays.blogspot.com/2018/06/12-12-2561-1330-32.html

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
https://www.facebook.com/pg/picturesofaday/photos/?tab=album&album_id=2011844822402164

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#บุญคัดหินเกล็ด
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น