พิธีเปิดนิทรรศการ ๗ ฐานการเรียนรู้บทฝึกนิสัยบัณฑิตนักปราชญ์ และภาพยนตร์ส่งเสริมศีลธรรม ๓ มิติ พุทธประวัติ ๔.๐ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ๒๐๐ ห้องเรียนต้นแบบสู่ ๖๖ โรงเรียนต้นแบบ รักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานี สู่ประเทศไทย ๔.๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เฉลิมพระเกียรติ ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ดำเนินการโดยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี และองค์กรภาคีเครือข่ายฯ ระหว่างวันที่ ๘ มิถุนายน ถึง วันที่ ๑๓ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนรักษาศีล ๕ อาคารโถงช้าง วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

พิธีเปิดนิทรรศการ ๗ ฐานการเรียนรู้บทฝึกนิสัยบัณฑิตนักปราชญ์
และภาพยนตร์ส่งเสริมศีลธรรม ๓ มิติ พุทธประวัติ ๔.๐
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
๒๐๐ ห้องเรียนต้นแบบสู่ ๖๖ โรงเรียนต้นแบบ
รักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานี สู่ประเทศไทย ๔.๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เฉลิมพระเกียรติ ๖๖ พรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ดำเนินการโดยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี และองค์กรภาคีเครือข่ายฯ
ระหว่างวันที่ ๘ มิถุนายน ถึง วันที่ ๑๓ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนรักษาศีล ๕ อาคารโถงช้าง วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
🇹🇭
ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://photoofdays.blogspot.com/2018/06/blog-post_8.html

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
https://www.facebook.com/pg/picturesofaday/photos/?tab=album&album_id=2009805869272726

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#พิธีเปิดนิทรรศการ๗ฐานการเรียนรู้
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น