พิธีบรรพชาธรรมทายาท ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมธัมมัสถาลิ ประเทศเนปาล วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

พิธีบรรพชาธรรมทายาท
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมธัมมัสถาลิ ประเทศเนปาล
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
🇳🇵
โครงการบรรพชาสามเณรธรรมทายาท 119 รูปเป็นพุทธบูชา ณ ประเทศเนปาล ตั้งแต่วันที่ 8-31 พฤษภาคม 2561
จัดขึ้นเพื่อบูชาธรรมครบรอบวันคล้ายเกิด 119 ปี
ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานันทะ มหาศรัทธาวี
ผู้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในประเทศเนปาล
ซึ่งเป็นดินแดนประสูติขององค์พระพุทธองค์ จัดโดย วัดศรีศากยสิงห์ ภายใต้การสนับสนุนจากมหาเถรสมาคมเนปาล จากความร่วมมือของ วัดวิสุทธิ์สันติ เนปาล, วัดไทยลุมพินี, มูลนิธิธรรมกาย, World Alliance of Buddhists (WAB),

ศูนย์ปฏิบัติธรรมธัมมัสถาลิ, สมาคมแม่ชีนานาชาติ เนปาล, ที่ว่าการเมืองลลิตปูร เนปาล, Universal Goodness Organization และ Inner Mind Foundation

ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://photoofdays.blogspot.com/2018/06/10-2561.html

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
https://www.facebook.com/pg/picturesofaday/photos/?tab=album&album_id=2008290822757564

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ปฏิบัติธรรมธัมมัสถาลิ

#พิธีบรรพชาธรรมทายาท
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

cr. https://www.facebook.com/pages/1703101726575342

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น