พิธีทอดกฐินบรมจักรพรรดิ วัดพระธรรมกายออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2561

พิธีทอดกฐินบรมจักรพรรดิ
วัดพระธรรมกายออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2561
Kathina robes offering ceremony 
At Oregon meditation center 
October 28,2018
🇺🇸
ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://photoofdays.blogspot.com/2018/11/28-2561_2.html

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
https://www.facebook.com/pg/picturesofaday/photos/?tab=album&album_id=2120291051557540

ภาพโดย : CK555, NanNie

#พิธีทอดกฐินสามัคคี
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น