พิธีทอดกฐินประจำปี ๒๕๖๑ วันเสาร์ที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง

พิธีทอดกฐินประจำปี ๒๕๖๑   
วันเสาร์ที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปาง ต.บ่อแฮ้ว  อ.เมือง  จ.ลำปาง
ประธานสงฆ์คือ พระอาจารย์  ชาญจิตร ญาณยุตฺโต เจ้าอาวาสศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปาง  
ประธานกฐินคือ  กัลยาณมิตร คุณพ่อประวิทย์  -  กัลยาณมิตรคุณแม่สุภาพ โดย กัลยาณมิตร อ.สายพิณ. สุคันธา    และ กัลยาณมิตรสินธนา ลีนานุรักษ์
🇹🇭
ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://photoofdays.blogspot.com/2018/11/blog-post_4.html

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
https://www.facebook.com/pg/picturesofaday/photos/?tab=album&album_id=2121675771419068

ภาพโดย : รังสรรค์ แก้วลังกา

#พิธีทอดกฐินสามัคคี
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น