กัลยาณมิตรภาคตะวันออก ร่วมกับสำนักประธานคณะกรรมการบริหาร, สำนักสื่อธรรมะ, สำนักบุคคลกลาง, สำนักสื่อสารองค์กร และอาศรมอุบาสก สามัคคีร่วมใจ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

กัลยาณมิตรภาคตะวันออก
ร่วมกับสำนักประธานคณะกรรมการบริหาร, สำนักสื่อธรรมะ,
สำนักบุคคลกลาง, สำนักสื่อสารองค์กร และอาศรมอุบาสก
สามัคคีร่วมใจ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์
วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
🇹🇭
ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://photoofdays.blogspot.com/2018/11/blog-post.html

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
https://www.facebook.com/pg/picturesofaday/photos/?tab=album&album_id=2120191308234181

ภาพโดย : Alerte' , ชาอุ่นๆ

#สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น