สำนักพัฒนาทรัพยากร, สำนักเผยแผ่ และสำนักการศึกษา สามัคคีร่วมใจ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักพัฒนาทรัพยากร, สำนักเผยแผ่ และสำนักการศึกษา
สามัคคีร่วมใจ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์
วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
🇹🇭
ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://photoofdays.blogspot.com/2018/11/blog-post_2.html

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
https://www.facebook.com/pg/picturesofaday/photos/?tab=album&album_id=2120824454837533

ภาพโดย : Alerte' , ชาอุ่นๆ

#สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น