กัลยาณมิตรภาคเหนือ-อีสาน สามัคคีร่วมใจ เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ วันอาทิตยที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กัลยาณมิตรภาคเหนือ-อีสาน
สามัคคีร่วมใจ เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์
วันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
🇹🇭
ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://photoofdays.blogspot.com/2018/11/blog-post_6.html

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
https://www.facebook.com/pg/picturesofaday/photos/?tab=album&album_id=2122607877992524

ภาพโดย : PONGSATHID , Kitsana Prajongkarn , iJamStudio , ชา-อุ่นๆ

#สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น