พิธีตักบาตรงานบุญอาทิตย์ต้นเดือน วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

การใส่บาตรทุกวันย่อมได้รับอานิสงส์ 5 ประการ ที่ตามพุทธเจ้าตรัสไว้ คือ 
ตั้งแต่เป็นที่รักของผู้คนทั้งหลาย,
เป็นคนดีมีปัญญาย่อมชอบคบค้าสมาคมด้วย,
มีชื่อเสียงที่ดีงาม,
เป็นผู้ไม่ห่างไกลธรรม และเมื่อตายแล้วย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์
Cr. http://www.winnews.tv/news/18852

พิธีตักบาตรงานบุญอาทิตย์ต้นเดือน
วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://goo.gl/pnh1NL

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
http://bit.ly/2s4Fkyd

ภาพโดย :  ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#พิธีตักบาตรงานบุญอาทิตย์ต้นเดือน
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น