พิธีถวายโคมมาฆประทีป วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ หน้ารัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

พิธีถวายโคมมาฆประทีป
วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ณ หน้ารัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot

ชมภาพชุดที่  Link Facebook

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#พิธีถวายโคมมาฆประทีป
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา


ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น