ภาพบรรยากาศต้นเบญจทรัพย์ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ทุ่งสวรรค์ตะวันฉาย ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ทุ่งสวรรค์ ตะวันฉาย ส่องเบญจทรัพย์
ประกาย ให้สมดังหมาย สบายเมื่อยล
ได้ปลูกกับมือด้วยความปลื้มใจกันทุกๆคน  
บุญทวีสุขล้นเกินกว่าพรรณนา
( ส่วนหนึ่งจาก บทเพลง ทุ่งสวรรค์ ตะวันฉาย
- https://www.youtube.com/watch?v=02RereW6eaU )
🌼
ภาพบรรยากาศต้นเบญจทรัพย์
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ณ ทุ่งสวรรค์ตะวันฉาย ต.คลองสี่
อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี

ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://goo.gl/Wpg21B

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
http://bit.ly/2BKwSYR

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#ต้นเบญจทรัพย์
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น