พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ บ้านคุณยายอาจารย์ฯ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว
เธอจงประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิด
(พุทธพจน์)

พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่
วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ณ บ้านคุณยายอาจารย์ฯ สภาธรรมกายสากล
วัดพระธรรมกาย  ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี

ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://goo.gl/4RbfXy

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
http://bit.ly/2EzftUJ

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น