ภาพบรรยากาศต้นเบญจทรัพย์ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ สวนมะลิแลนด์ 14 ไร่ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

แย้มกลีบดอกงาม  ยามต้องแสงตะวัน
งามเฉิดฉันดั่งสวนสวรรค์ วิมานทิพย์
งามศรัทธาผู้มีบุญญาร่วมเนรมิต
อธิษฐานร่วมจิต  สิ่งปรารถนาได้สมดังใจ
( ส่วนหนึ่งจาก บทเพลง ทุ่งสวรรค์ ตะวันฉาย
- https://www.youtube.com/watch?v=02RereW6eaU )
🌸
ภาพบรรยากาศต้นเบญจทรัพย์
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ณ สวนมะลิแลนด์ 14 ไร่ ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี

ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://goo.gl/DVHT1o

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
http://bit.ly/2E9Ns5Z

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#ต้นเบญจทรัพย์
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

1 ความคิดเห็น :