นิทรรศการประกอบการแสดง “โรงเรียนแจ่มว้าววิทยา : เก่ง ดี มีศีล 5 มุ่งหน้าประเทศไทย 4.0” และภาพยนต์ “พุทธประวัติ” 3 มิติ ณ อาคารโถงช้างฯ วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

โรงเรียนแจ่มว้าววิทยา
ปรัชญา : คุณธรรมนำวิชาการ
คำขวัญ : สะอาด ระเบียบ สุภาพ ตรงต่อเวลา สมาธิ

นิทรรศการประกอบการแสดง “โรงเรียนแจ่มว้าววิทยา : เก่ง ดี มีศีล 5 มุ่งหน้าประเทศไทย 4.0”
และภาพยนต์ “พุทธประวัติ” 3 มิติ
ณ อาคารโถงช้างฯ วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://goo.gl/MMCYsE

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
http://bit.ly/2HrdZtJ

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#โรงเรียนแจ่มว้าววิทยา
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น