พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 100 รูป ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ ลานพระบรมรูปราชานุสาวรีย์- พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พระพุทธองค์ตรัสว่า การสาดน้ำล้างภาชนะลงไปในบ่อน้ำครำ  ด้วยเจตนาที่จะให้สัตว์
ที่อาศัยอยู่ในที่เหล่านั้นได้รับความสุข  ก็ยังมีอานิสงส์ไม่น้อย  จะป่วยกล่าวไปไยกับการให้ทาน
ในผู้มีศีล  หรือในบุคคลหมู่มากที่ประพฤติปฏิบัติตรง  ทั้งโดยเจาะจงและไม่เจาะจง
(ส่วนหนึ่งจากบทความเรื่อง ทานที่มีผลมาก อ.ประณีต ก้องสมุทร)

พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 100 รูป ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561 
ณ ลานพระบรมรูปราชานุสาวรีย์- พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://goo.gl/iYsEfM

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
http://bit.ly/2ABB8oD

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#พิธีตักบาตรพระสงฆ์
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น