พิธีเปิดม่านมงคลบรมจักรพรรดิ โบสถ์พระไตรปิฎกแรกของโลก พิธีจุดประทีปธรรม พิธีเวียนประทักษิณ และพิธีสวดธรรมจักร ฉลองชัย ชิตัง เม ให้ถึง 300,002,561 จบ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี

ความรู้ที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกไม่ได้เกิดจากความคิด แต่เกิดจากการเห็นแจ้ง
รู้แจ้งแทงตลอด แล้วก็บันทึกถ่ายทอดกันมา ให้มวลมนุษยชาติได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้อง
(คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ http://bit.ly/2C9Etgg)
📖
พิธีเปิดม่านมงคลบรมจักรพรรดิ
โบสถ์พระไตรปิฎกแรกของโลก
พิธีจุดประทีปธรรม พิธีเวียนประทักษิณ
และพิธีสวดธรรมจักร ฉลองชัย ชิตัง เม
ให้ถึง 300,002,561 จบ

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561
ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี

ชมภาพชุดที่ Link
https://goo.gl/tT1Yw5

Link สำหรับผู้ใช้ Facebook
http://bit.ly/2CacNaY

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#พิธีเปิดม่านมงคลบรมจักรพรรดิโบสถ์พระไตรปิฎกแรกของโลก
#ภาพดี ๆ 072
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น