ประมวลภาพพิธีสวดมนต์ข้ามปี ของวัดต่างๆ วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พรปีใหม่ 2561 ความดี 3 เวลา
1.ทำความดี ในเวลาเช้า คือประพฤติชอบ ด้วยกาย วาจา ใจ ชื่อว่าเวลาเช้าดี
2.ทำความดี ในเวลากลางวัน คือประพฤติชอบ ด้วยกาย วาจา ใจ ชื่อว่าเวลากลางวันดี
3.ทำความดี ในเวลาเย็น คือประพฤติชอบ ด้วยกาย วาจา ใจ ชื่อว่าเวลาเย็นดี
ขอท่านทั้งหลาย จงตั้งใจทำความดี ทั้งกลางวันกลางคืน
จะได้ประสพสุขและความเจริญ ตลอดปี 2561 และตลอดไปเทอญ.
เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์(ช่วง วรปุญฺโญมหาเถร ป.ธ.9)
วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ประมวลภาพพิธีสวดมนต์ข้ามปี ของวัดต่างๆ
วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://goo.gl/q8Qq3R

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
http://bit.ly/2C4WDQ4

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#สวดมนต์ข้ามปี
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น