โครงการพระธรรมยาตรา พัฒนาวัด ฟื้นฟูศีลธรรม วัดจตุพิธวราวาส จ.ปทุมธานี วันที่ 7 - 10 มกราคม พ.ศ. 2561

ภิกษุทั้งหลาย เธอจงเที่ยวจาริกไป
เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่มหาชน
เพื่อความเอ็นดูแก่โลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล
เพื่อความสุข แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
(ส่วนหนึ่งจาก พระพุทธพจน์)

โครงการพระธรรมยาตรา พัฒนาวัด ฟื้นฟูศีลธรรม
วัดจตุพิธวราวาส จ.ปทุมธานี
วันที่ 7 - 10 มกราคม พ.ศ. 2561

ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://goo.gl/EPGfsX

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
http://bit.ly/2Foc480

ภาพโดย : วัลลภ ,ภาคินัย
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#โครงการพระธรรมยาตรา
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น