พิธีบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาท ในโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม ๑๐๙ ปีคุณยายอาจารย์ฯ วันเสาร์ที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ภิกษุใด เป็นผู้ปฏิบัติสมบูรณ์ด้วยศีลทั้ง 3 อย่าง
คือ จุลศีล มัชฌิมศีล และมหาศีลนี้แล้ว
ย่อมได้รับอานิสงส์มากมาย ที่สำคัญคือ เป็นผู้ที่ไม่มีภัยใดๆมากล้ำกราย
เปรียบเสมือนกษัตริย์ผู้กำจัดอริราชศัตรูหมดสิ้นแล้ว
ย่อมไม่ประสบภัยทั้งปวงจากภายนอก
ส่วนภายในจิตใจนั้นเล่า ย่อมรู้สึก สงบ สบาย
ปราศจากความเดือดร้อน กระวนกระวาย
จึงกล่าวได้ว่า พระภิกษุผู้มีศีลสมบูรณ์ย่อมเสวยสุขทั้งทางกายและทางใจ
(สามัญญผลเบื้องกลาง จาก หนังสือพระแท้ หลวงพ่อทัตตชีโว วัดพระธรรมกาย)

พิธีบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาท
ในโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม ๑๐๙ ปีคุณยายอาจารย์ฯ
วันเสาร์ที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://goo.gl/w1RPX5

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
http://bit.ly/2CKd87J

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#พิธีบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาท
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น