พิธีทอดผ้าป่าสถาปนาอาคารที่พักสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

พิธีทอดผ้าป่าสถาปนาอาคารที่พักสงฆ์
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
ประธานสงฆ์ : พระครูสมุท์จรินทร์ รตนวัณโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ประธานฆราวาส : กัลฯ เพ็ญศรี วัฒนจึงโรจน์ และ ชมรมบัวขาว

ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://goo.gl/2mpTwq

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
http://bit.ly/2BD4Rhw

ภาพโดย : สมบูรณ์ ,สิทธิชัย
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#พิธีทอดผ้าป่าสถาปนาอาคารที่พักสงฆ์
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น