ภาพบรรยากาศการดูแลต้นเบญจทรัพย์ วันที่ 8 - 9 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

"ถ้าใครใจติดอยู่ที่ศูนย์กลางกาย"
มันเหมือนต้นไม้ ที่กำลังผลิใบอ่อนมียอดอันแย้มแล้ว
ไม่ช้าก็จะมีผล
(คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ 3 เม.ย 2535)
🌻
ภาพบรรยากาศการดูแลต้นเบญจทรัพย์
วันที่ 8 - 9 มกราคม พ.ศ. 2561
ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี

ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://goo.gl/BWW2nR

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
http://bit.ly/2mok0yg

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#ดูแลต้นเบญจทรัพย์
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น