พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ โครงการเจริญพระพุทธมนต์ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร โรงเรียนที่มีผลการดำเนินกิจกรรมดีเด่น จังหวัดสระบุรี โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ เชิงคุณภาพ ณ ห้างสรรพสินค้าทวีกิจคอมเพล็กซ์ จังหวัดสระบุรี วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
โครงการเจริญพระพุทธมนต์ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
โรงเรียนที่มีผลการดำเนินกิจกรรมดีเด่น จังหวัดสระบุรี
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ เชิงคุณภาพ 
ณ ห้างสรรพสินค้าทวีกิจคอมเพล็กซ์  จังหวัดสระบุรี
วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://goo.gl/yzYw5j

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
http://bit.ly/2GtHDhr

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรี
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#พิธีมอบโล่เกียรติคุณและเข็มเกียรติยศ
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

1 ความคิดเห็น :