พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเกตุองค์พระประธาน "พระธรรมกาย" เพื่ออัญเชิญประดิษฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม และศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา, ธุดงคสถานชลบุรี จังหวัดชลบุรี, ศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี, ศูนย์ปฏิบัติธรรมระยอง จังหวัดระยอง และพิธีสมโภช "มหารัตนนามสวรรค์อนันตมงคล" เพื่ออัญเชิญบรรจุภายในแผ่นฌานขององค์พระประธานฯ วันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องปฏิบัติธรรม มหารัตนวิหารคด ๒๙ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเกตุองค์พระประธาน "พระธรรมกาย"
เพื่ออัญเชิญประดิษฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม และศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา,
ธุดงคสถานชลบุรี จังหวัดชลบุรี, ศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี, ศูนย์ปฏิบัติธรรมระยอง จังหวัดระยอง
และพิธีสมโภช "มหารัตนนามสวรรค์อนันตมงคล" เพื่ออัญเชิญบรรจุภายในแผ่นฌานขององค์พระประธานฯ
วันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑
ณ ห้องปฏิบัติธรรม มหารัตนวิหารคด ๒๙ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
🇹🇭
ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://photoofdays.blogspot.com/2018/09/blog-post.html

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
https://www.facebook.com/pg/picturesofaday/photos/?tab=album&album_id=2088189071434405

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#วัดพระธรรมกาย
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น