สำนักสาธารณูปการ, สถาบันพัฒนาเยาวชนโลก, สาธุชนจังหวัดปทุมธานีและชุมชนรอบวัด สามัคคีร่วมใจ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561

สำนักสาธารณูปการ, สถาบันพัฒนาเยาวชนโลก,
สาธุชนจังหวัดปทุมธานีและชุมชนรอบวัด
สามัคคีร่วมใจ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์
วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561
🇹🇭
ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://photoofdays.blogspot.com/2018/09/3-2561.html

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
https://www.facebook.com/pg/picturesofaday/photos/?tab=album&album_id=2089224274664218

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#วัดพระธรรมกาย
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น